Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Distribucija

Distribucija

Ukoliko jedna ili više pošiljki treba da se transportuje  planski i u najkraćem vremenskom periodu (24-48 sati) od preuzimanja unutar BiH na više lokacija, uz kontrolu procesa isporuke svake pojedinačne isporuke, tada uz pomoć distributivnih centara (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bihać) vršimo distributivnu isporuku navedenih pošiljki na zadovoljstvo komitenta.

Kombinovanjem sa drugim robama omogućavamo sigurnu i veoma povoljnu uslugu distribucije sa bilo koje lokacije u BIH na bilo koju lokaciju ili lokacije u BiH.