Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Špedicija

Špedicija

Špedicija (Carinsko posredovanje) predstavlja obavezni proces obrade dokumentacije koja prati robu u međunarodnom transportu, uvozu ili izvozu, kako za pravna lica tako i za fizička lica i obrte.

Zavisno od potrebe, špediterske usluge koje nudimo su: 

- Uvozno carinjenje robe,

- Izvozno carinjenje robe, 

- Reexport robe, 

- Privremeni uvoz i izvoz  robe,

- Unutrašnja obrada robe.

Na osnovu postojeće dokumentacije (Profaktura-Proforma invoice ili Faktura od robe-Invoice) vršimo  preliminarni obračun carinskih dadžbina (PDV i carine) neposredno prije samog procesa uvoza robe čime omogućavamo komitentima preciznu kalkulaciju troškova koji će nastati nakon carinjenja robe. Preliminarni obračun dadžbina obuhvata i sugestije vezane za cjelokupnu prateću dokumentaciju a posebno za preferencijal (povlasticu) robe odnosno moguće uštede po osnovu uvozne carine. 

Obavezujući element svake fakture u međunarodnoj trgovini je i Incoterms paritet prodaje robe, gdje su prilikom kupovine robe kroz skraćenice (EXW, FCA, CPT, DAP, DAT, DDP, FOB, CFR) definisane sve obaveze prodavca i kupca robe.

Npr: DAP Sarajevo - Delivery At Place je skraćenica koja  u međunarodnoj trgovini definiše obaveze prodavca robe (troškovi izvoznog carinjenja, utovara, transporta robe od adrese prodavca robe  do adrese kupca robe u Sarajevu, te osiguranje robe u transportu), kao i obaveze kupca robe (troškovi uvoznog carinjenja, eventualnih inspekcijskih pregleda robe, carinskih dadžbina i istovar robe).

Za uspješnu realizaciju špediterskih usluga  koristimo zakonski važeću carinsku tarifu, softwer Asycuda i bankovne garancije za svaku vrstu robe, zastupajući u potpunosti komitente na svim carinskim ispostavama u BiH (Sarajevo, Aerodrom, Bijača, Izačić, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Orašje, Brčko, Rača, Zvornik, Vardište, Metaljka, Hum, Deleuša, Klobuk, Ivanjica).