Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Kontejnerski transport

Kontejnerski transport

Kontejnerski transport nudimo kao uslugu za robe koje zahtijevaju optimalnu organizaciju multimodalnog transporta (više vidova transporta cestovni+pomorski ili željeznički+pomorski).

Multifunkcionalnost kontejnera kao transportne posude koja je vodonepropusna sa metalnim oklopom omogućava nam da organizujemo  siguran transport roba kako zbirni kontejnerski transport tako i pune kontejnerske utovare.

Pristupačnost luka Jadrana, povoljne cijene pomorskog transporta i dobra povezanost puteva - željeznice sa lukama, omogućava minimalne troškove transporta kako u uvozu tako i u izvozu robe.

Pored organizacije transporta standardnih kontejnera 20 ft i 40 ft, u mogućnosti smo ponuditi  organizaciju transporta roba sa: 

- Frigo kontejnerima (koji posjeduju rashladne uređaje), 

- Open top kontejnerima sa otvorenim krovom,

- Flat-rack za vangabaritne robe.

Nudimo  također i organizaciju utovarno-istovarnih manipulacija robe u i iz kontejnera, adekvatno pričvršćivanje (lashing) tereta u kontejneru, te sve lučke operacije i izradu prateće dokumenatcije u lukama (Ploče, Split, Rijeka, Bar, Kopar).