Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Zbirni transport

Zbirni transport

Zbirni transport primarno omogućava minimiziranje troškova transporta (zbrajajući) više pošiljki na jednom vozilu te kao takav otežava precizno definisanje vremena trajanja transporta svake pojedinačne pošiljke od utovara do istovara.

Više mjesta utovara i pretovara zarad optimizacije transportnih troškova u organizaciji ovog načina međunarodnog transporta zahtijeva pakovanje pošiljke prilagođeno mehaničkoj manipulaciji te precizno određivanje dimenzija pakovanja svake pojedinačne pošiljke kao i bruto težine robe.

Utovarni prostor svakog transportnog sredstva je određen sa dvije stavke, a to su dimenzije utovarnog prostora i nosivost istog. Kombinacijom ove dvije stavke dobijamo jedinicu obračunske težine svake pošiljke. 

Obračunska težina je jedinica mjere u zbirnom transportu i razlikuje se od stvarne bruto težine robe.