Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Frigo transport

Frigo transport

Robe koje bez kontrolisnih uslova (temperaturnih) ne mogu ostati u istom kvalitetu za vrijeme transporta, zahtijevaju organizaciju transporta sa frigo vozilima (hladnjačama) koja su opremljena rashladnim temperaturnim uređajima.

Temperaturni (minusni i plusni) opseg u ovisnosti od vrste robe i godišnjih doba može biti od potpunog smrzavanja do rashlađivanja robe za vrijeme transporta.

Osjetljivost robe posebno izraženo u farmaceutskoj industriji kao i prehrambenoj industriji, predstavlja organizaciju transporta na najvišem nivou kako bi roba bila adekvatno upakovana,  što kraće vrijeme transportovana i isporučena u kvalitetu u kojem je i preuzeta.

Pri organizaciji frigo transporta sva naša vozila posjeduju ceritificirani uređaj za ispis temperature unutar tovarnog prostora frigo vozila za vrijeme transporta, što predočavamo komitentima nakon izvršenog transporta.