Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • Projektna logistika

Projektna logistika

Uspješna realizacija svakog projekta zahtijeva poznavanje i planiranje svih troškova projekta pa i troškova transporta. 

Transport u projektnoj  logistici omogućava povezivanje mjesta realizacije projekta sa lokacijama resursa i roba potrebnih za realizaciju projekta. Dinamika realizacije projekta je direktno uslovljena dinamikom svih elemenata u lancu, pa tako i dinamikom realizacije transporta.

Kroz usluge projektne logistike finansijski minimiziramo  transportne  troškove, organizacijski optimiziramo  (vrste prevoznih sredstava, carinske procedure, manipulativne operacije)  i dinamikom transporta u potpunosti pratimo zahtjevanu dinamiku realizacije projekta.

Vašem narednom projektu možemo omogućiti kvalitetna rješenja projektne logistike.